تیم تکی و لیستی

تیم تکی استایل 1

سارا رحیمی

راهنمای تور

  • 0912-835-1600
  • rahimi@dor-dor-com

تیم تکی استایل 2

لیست تیم

غلامرضا مقدسی

مدیر عامل

  • +989155174688
  • moghadasi@dor-dor.com
سارا رحیمی

راهنمای تور

  • 0912-835-1600
  • rahimi@dor-dor-com
سعید پاسبان

رئیس هیئت مدیره

  • +989155174688
  • paseban@dor-dor.com