تحصیل در فرانسه

در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه پذیرش تحصیلی، جستجو و یافتن اطلاعات تکمیلی درباره دانشگاه ها و مراحل اخذ پذیرش می توانید از طریق ارتباط با مشاوران تخصصی گروه جهانگردی و مهاجرتی دور دور، همراه باشید.