دسته بندی تیم: کارمند

غلامرضا مقدسی

ارسال شده توسط: irJob/ 0

غلامرضا مقدسی هستم ، بعنوان تور لیدر (راهنمای تور) و همچنین مدیرعامل گروه جهانگردی دور دور ، در تورهای مختلف در خدمت شما هستم…

 • مسلط به 4 زبان زنده دنیا

 • لیدری در بیش از 1220 تور مختلف

 • تخصص کامل به جغرافیای کشور

 • مسلط به جغرافیای حوزه اروپا ، آسیا ، استرالیا و آمریکا

سارا رحیمی

ارسال شده توسط: irJob/ 0

سارا رحیمی هستم ، بعنوان تور لیدر (راهنمای تور) گروه جهانگردی دور دور ، در تورهای مختلف در خدمت شما هستم…

 • مسلط به 6 زبان زنده دنیا

 • لیدری در بیش از 1500 تور مختلف

 • تخصص کامل به جغرافیای کشور

 • مسلط به جغرافیای حوزه اروپا ، آسیا ، استرالیا و آمریکا

سعید پاسبان

ارسال شده توسط: irJob/ 0

سعید پاسبان هستم ، بعنوان تور لیدر (راهنمای تور) و همچنین ریاست هیئت مدیره گروه جهانگردی دور دور ، در تورهای مختلف در خدمت شما هستم…

 • مسلط به 6 زبان زنده دنیا

 • لیدری در بیش از 1500 تور مختلف

 • تخصص کامل به جغرافیای کشور

 • مسلط به جغرافیای حوزه اروپا ، آسیا ، استرالیا و آمریکا