سعید پاسبان

سعید پاسبان

رئیس هیئت مدیره

سعید پاسبان هستم ، بعنوان تور لیدر (راهنمای تور) و همچنین ریاست هیئت مدیره گروه جهانگردی دور دور ، در تورهای مختلف در خدمت شما هستم…

  • مسلط به 6 زبان زنده دنیا

  • لیدری در بیش از 1500 تور مختلف

  • تخصص کامل به جغرافیای کشور

  • مسلط به جغرافیای حوزه اروپا ، آسیا ، استرالیا و آمریکا