حسام عباسی

22

اردیبهشت
1401

حسام عباسی

ارسال شده توسط: irJob/ 0

من بعنوان یکی از مشتریان قدیمی این گروه گردشگری، واقعا از زحمات بی‌دریع سعید آقا بعنوان لیدر با اطلاعات و پر انرژی این شرکت سپاسگذارم…