لیست تورها

2,450,000تومان

3 روزه

3 روزه از 22 آذر ماه (سه روز و دو شب)
قیمت برای هر نفر 2،450 هزار تومان
اتوبوس VIP بیست‌ و‌ پنج نفره
52,800,000تومان

6 روزه

6 روزه (اسپانیا - بارسلون)
قیمت برای هر نفر 1،390 یورو
به همزاه هزینه پرواز (حدوداً 27 میلیون تومان)
تور ویژه
75,600,000تومان

11 روزه

10 شب, 11 روز (تور فرانسه و ترکیه)
اقامت در هتل ۴ ستاره با صبحانه
1،990 یورو + هزینه پرواز (حدوداً 25 میلیون تومان)
تور ویژه
60,420,000تومان

9 روزه

9 روزه
شروع نرخ از 1،590 یورو + هزینه پرواز (حدود 25 میلیون تومان)
هتل، صبحانه، ترانسفر